วิศวกรทุกคนจำเป็นต้องเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในทีมสหวิทยาการ

วิศวกรระบบจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกที่มีประสิทธิผลของทีมสหวิทยาการ

เราเข้าใจโครงการ SE/MBSE

ทีมนรสีห์สั่งสมประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระบบ (SE) และวิศวกรรมระบบแบบจำลอง (MBSE) มากกว่า 10 ปี มีประสบการณ์และทักษะในการพัฒนาความชำนาญการด้าน SE/MBSE/DE

  • ระบบงาน SE/MBSE สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดินไปด้วยกันได้อย่างราบรื่น
  • เครื่องมือที่พร้อมเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ มีปลอดภัยสำหรับหน่วยงานกลาโหมและทุกองค์กร
  • แนวทางและตัวอย่างสำหรับหการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล ทำให้วิศวกรรมดิจิทัลเกิดขึ้นได้ในองค์กร
  • เทคโนโลยีต่างๆพัฒนาโดยทีมนรสีห์ ที่ออกแบบมาสำหรับ

อ. วรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบ