• นรสีห์ร่วมบรรยายงาน SE Meet Space Agency & Defense Professionals จัดโดย INCOSE Thailand

  นรสีห์ร่วมบรรยายงาน SE Meet Space Agency & Defense Professionals จัดโดย INCOSE Thailand

  INCOSE Thailand จัดงานสัมมนาออนไลน์ด้านวิศวกรรมระบบชื่องาน SE Meet Space Agency & Defense Professionals ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566

  Know More

 • นรสีห์ร่วมประชุมกับ INCOSE ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทีมเพื่อสนับสนุน MBSE ให้แก่วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

  นรสีห์ร่วมประชุมกับ INCOSE ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทีมเพื่อสนับสนุน MBSE ให้แก่วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นโอกาสที่ได้เยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ​เป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้เคยมาเยี่ยมเยือนมาแล้ว 8 ปีที่แล้ว ในการบรรยายเรื่อง DoD Framework ที่ สทป. ของ วรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์ (NORASI TEAM LEAD) โดยคณะได้มีโอกาสเยี่ยม ผู้บริหาร สทป. นาวาอากาศโท ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริพละ รองผู้อำนวย สทป., นาวาอากาศเอก นิธินันท์ ตันวิไลพงศ์, นาวาเอก ณณัท ฐานทัดสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ, นาวาอากาศโท พีระยุทธ สารตายน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และคณะผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิศวกรรมระบบ เพื่อนำเสนอ วาระการสนับสนุนวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หลังจากสภาระหว่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบแห่งประเทศไทย (INCOSE Thailand) ได้รับการอนุมัติจัดตั้งในประเทศไทยในปี 2566 จากสภาวิศวกรรมระหว่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบ (INCOSE) สาขาใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอากาศยานและอวกาศคืออุตสาหกรรมหลักที่มีความจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะวิศวกรรมระบบ การส่งเสริมและพัฒนาความชำนาญการวิศวกรรมระบบของวิศวกรไทยเป็นภาระกิจของสภาระหว่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบแห่งประเทศไทย กิจกรรมและงานสัมมนาวิศวกรรมระบบจึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในวิศวกรรมระบบในประเทศไทย…

  Know More

 • นรสีห์ร่วมบรรยายและเสวนาในหัวข้อ Digital Engineering ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566

  นรสีห์ร่วมบรรยายและเสวนาในหัวข้อ Digital Engineering ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ในวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวาระเรื่อง Engineering and Technology for Sustainable Future: วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบันโดยไม่เสียความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลังในอนาคต

  Know More